قواعد مسابقه

1. شرکت

فیزیک نابوی یک مسابقه تیمی برای دانش آموزان دبیرستان است. تیم ها شامل چهار یا پنج عضو هستند. اعضای هر تیم از . یک مدرسه هستند. مسابقه در دو گروه سنی برگزار می شود: جونیور و سنیور . اعضای گروه سنی جونیور نباید دانش آموزان پایه دوازدهم یا فارغ التحصیلی و پایه یازدهم یا پایه قبل از فارغ التحصیلی باشند. تیم های گروه سنی سنیور شامل دانش آموزان دبیرستانی از هر سنی می شوند.

2. ثبت نام

مدارس می توانند برای شرکت در سایت مسابقه قبل از تاریخ بسته شدن ثبت نام یا پر شدن ظرفیت ثبت نام کنند، که حق تقدم با کسانی است که .زودتر ثبت نام می کنند همه اطلاعات لازم درباره تاریخ ها، تعداد تیم های ثبت نام شده و ظرفیت کلی شرکت کنندگان بر سایت مربوطه در دسترس است. بعد از ثبت نام، تیم محل مسابقه را انتخاب می کند. رقابت از خارج از کشور مجاز نیست. دو تیم در هر گروه سنی می تواند نماینده هر مدرسه باشد. برگزارکنندگان مسابقه این حق را محفوظ نگه می دارند که در صورت امکان، پس از بسته شدن ثبت نام به مدارس اجازه دهند، .یک تیم اضافی ثبت نام کنند

3.محل و شروع مسابقه

می توانید از هر جایی رقابت کنید. تنها شرایط ، اتصال به اینترنت ثابت است. اعضای تیم لازم نیست در طول مدت مسابقه، در یک جا باشند، اگر چه پیشنهاد می شود اگر ممکن است در یک محل باشند تا تیم به صورت موثرتری همکاری داشته باشد. هر تیم اطلاعات ورود به سیتم بازی را قبل از مسابقه دریافت خواهد کرد. آن ها به صورت سوالات دسترسی خواهند داشت و همچنین جواب هایشان را آن جا ثبت خواهند کرد

4. حل سوالات

شرکت کنندگان می توانند هر یک از هشت سوالی که در دسترس است را حل کنند.نتیجه معمولا یک عدداست. نتایج از طریق سیستم بازی ارسال می شود که به طور خودکار آن ها را ارزیابی می کند. اگر نتیجه ارسالی صحیح باشد، سیستم بازی سوال دیگری را در دسترس قرار می دهد (به شرطی که تیم هنوز همه سوالات را دریافت نکرده باشد). ما به شدت توصیه می کنیم دستورالعمل های مربوط به فرم جواب دقیق را با دقت بخوانید. چون جواب ها توسط کامپیوتر بررسی می شود، جواب به شکل اشتباه، اگرچه صحیح باشد، پذیرفته نخواهد شد. برای هر سوال حل شده، به تیم ها یک امتیاز تعلق می گیرد. تیم اساساً به دفعات دلخواه می تواند برای ثبت سوال تلاش کند، اما هر تلاش ناموفق برای حل سوال منجر به قفل شدن سوال برای تیم به مدت مشخصی می شود، که در طول آن مدت آن ها قادر نخواهند شد هیچ جواب دیگری برای آن سوال ثبت کنند. (بند 5 قوانین را ببینید).

5. قفل های سوال

به منظور جلوگیری از این که تیم ها جواب ها را حدس بزنند، پس از هر تلاش ناموفق برای ثبت جواب، سوال قفل می شود. سوال به مدت N دقیقه مسدود می شود، که در آن N تعداد کل تلاش های ناموفق برای سوال است، یعنی پس از اولین تلاش ناموفق سوال به مدت 1 دقیقه ، پس از دومین تلاش ناموفق، سوال به مدت 2 دقیقه،و ... مسدود خواهد شد. یک دقیقه قبل از پایان مسابقه، تمام قفل های فعال بر روی سوالات لغو می شوند تا تیم آخرین تلاشش را برای حل سوال داشته باشد. اگر جواب نادرست باشد، سوال مجدداً طبق قانون "N دقیقه" مسدود می شود، عملا این روال تا پایان مسابقه ادامه خواهد داشت.

6. پایان مسابقه

مسابقه پس از گذشت 2 ساعت به پایان می رسد. از این زمان به بعد، سیستم بازی مسدود می شود و ثبت هیچ جواب دیگری امکان پذیر نخواهد بود.امکان اعتراض فوری بعد از مسابقه، قبل از اعلام نتایج وجود دارد.

7. برنده

در هر گروه سنی تیم منطقه ای می برد که بیش ترین تعداد سوال را حل کرده. اگر چندین تیم یک تعداد سوال حل کرده باشند، برنده بر اساس بیش ترین تعداد سوالاتی که پشت سر هم حل شده تعیین می شود. اگر دو یا چند تیم تعداد برابری دارند، بیشترین تعداد سوال در مرتبه دوم که پشت سر هم حل شده برنده را تعیین می کند و غیره. در صورتی که تیم ها مجموعه یکسانی از سوالات را حل کرده اند، ترتیب برنده بودن به زمان ثبت جواب ها بستگی دارد. اگر این زمان برابر باشد، ترتیب برنده بودن به زمان ثبت سوال آخر بستگی دارد و غیره.روش یکسانی برای تعیین ترتیب بقیه تیم ها به کار می رود. اصول یکسانی زمان تعیین نتایج ملی و بین المللی به کار می رود

8. وسایل مجاز

لوازم تحریر معمولی، ابزار طراحی و ماشین حساب ها مجاز هستند. همچنین اجازه داده می شود از هر مطلبی به جز راه حل های مسابقات قبلی نابوی فیزیک استفاده شود. به علاوه، جدولی از ثابت ها برای دانلود از سیستم بازی در دسترس قرار خواهد گرفت.ماشین حساب ها و وسایلی که منحصراً برای تعامل با سیستم بازی و یا برای برقراری ارتباط بین اعضای تیم به کار می روند، در صورتی که اعضای تیم در یک مکان حاضر نباشند، مجاز هستند. به جز این موارد، استفاده از هر نوع وسیله الکترونیکی ، ممنوع است. همکاری منحصراً بین اعضای هر تیم مجاز است.

9. اساسنامه ی قوانین

این قوانین برای همه تیم های شرکت کننده بدون در نظر گرفتن محل مسابقه، اجباری است. تیم با ثبت نامش تایید می کند که قوانین را خوانده و .فهمیده است، و از آن ها در طول مسابقه پیروی می کند. پیروی نکردن از قوانین ممکن است به حذف تیم منجر شود

نتایج


International: ایران :