Náboj logo
text_logo

Súťaž


Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy.

Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh.

Náboj nie je o bezhlavej aplikácii nadobudnutých vedomostí zo školy. Úlohy si vyžadujú istú dávku kreativity a dôvtipu :-)

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: 

Organizátori


Na Slovensku súťaž usporiadavajú organizátori Fyzikálneho korešpondenčného semináru ako súčasť občianskeho združenia Trojsten.

Náboj je celkovo organizovaný v spolupráci s korešpondenčnými seminármi a inštitúciami:

  • FKS, FMFI UK Bratislava
  • FYKOS, MFF UK Praha
Viac o nás…