Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na nasledujúcu adresu:

physics naboj org alt64 info-sk

Jaroslav Valovčan


Hlavný organizátor - Bratislava
fks sk alt64 jaro

+421 910 146 838
contact picture

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Slovo "Matfyz" sa bežne považuje za synonymum excelentnosti a zdatnosti vo vede a výskume. Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nie len veľmi dobré znalosti zo svojho odboru či špecializácie, ale aby bol maximálne flexibilný, orientoval sa v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tíme.


contact picture

TROJSTEN

Trojsten je nezisková organizácia, ktorá organizuje pre talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska súťaže a zážitkové akcie, kde ich neformálne vzdeláva v matematike, fyzike a programovaní. Medzi hlavné projekty patria slávne korešpondenčné semináre KMS (matematika), FKS (fyzika) a KSP (programovanie), v ktorých riešitelia posielajú zhruba každý mesiac svoje riešenia na zaujímavé problémy z daného oboru, ktoré sú vždy dopredu zverejnené. Pre najúspešnejších riešiteľov pripravujeme týždňové sústredenia s náučným aj športovým programom. Okrem toho usporiadavame množstvo ďalších akcií, ako súťaže Náboj, víkendy s prednáškami a hrami pre stredoškolákov - Klub Trojstenu, cykly populárnych prednášok osobností z akademického prostredia - Akadémia Trojstenu, či Jarné, Letné a Jesenné školy zamerané na rôzne oblasti. Celý chod organizácie zabezpečujú bez nároku na finančnú odmenu študenti vysokých škôl, poväčšine bývalí riešitelia, ktorí takto pomáhajú odovzdať mladším to, čo roky predtým sami vďaka Trojstenu dostávali. Vedomosti, zážitky a chuť klásť otázky a hľadať odpovede. Viac info na www.trojsten.sk.