A Náboj eredményei 2021

A Náboj eredményei 2021, Seniorok, Irán


IskolaPontok
1 Rooyesh Andishmand Farda (MathHome of Tehran), West Dr. Fatemi St., North Kargar St, Tehran, IR
Sohrab Maleki, Sajjad Moradnejad, Ali Ghanbari, Arshia Shahriari, Soheil Sayah Varg
23