نتایج مسابقه نابوی
2019

نتایج مسابقه نابوی
2019, Seniors, روسیه


مدرسه
امتیازات
1 ГБОУ Лицей № 1580 им. Н.Э. Баумана, Балаклавский проспект д. 6А, Москва, A, RU
Николай Спицын (11), Дмитрий Феоктистов (11), Дмитрий Савичев (11), Павел Бударин (11), Евгений Рябинин (11)
20
2 ГБОУ Лицей № 1580 им. Н.Э. Баумана, Балаклавский проспект д. 6А, Москва, B, RU
Нураддин Керимов (11), Григорий Клиентов (11), Андрей Котов (11), Сергей Роговой (11), Дмитрий Сулейманов (11)
19
3 ГБОУ лицей № 1501, Тихвинский пер., д. 3, Москва, B, RU
Дмитрий Балгабаев (10), Никита Комков (10), Юрий Кулёв (10), Александр Питомцев (10), Арсений Федотов (10)
17
4 ГБОУ лицей № 1537, ул. Проходчиков, д.9, Москва, RU
Никита Глазунов (11), Тимур Муратов (10), Иван Сафонов (10), Анна Ворощук (10), Семен Давшиц (10)
15
5 ГБОУ лицей № 1501, Тихвинский пер., д. 3, Москва, A, RU
Милана Колчанова (10), Даниил Емельяненко (10), Константин Кулешов (10), Дмитрий Панов (10), Максим Штилькинд (10)
13
6 ГБОУ СОШ №1360, ул. Краснобогатырская, д. 21А, Москва, A, RU
Леонид Скляр (11), Никита Рыбалкин (11), Илья Трушков (11), Анастасия Дещиц (11), Максим Поленов (11)
12
7 ГБОУ Школа № 64, ул. Партизанская, д.30, кор.2, стр. 2, Москва, RU
Алексей Бачков (11), Артем Луцюк (11), Андрей Дзюбенко (11), Иван Петров (11), Михаил Зенин (11)
10
8 ГБОУ СОШ № 962, ул. Санникова, д.3, корп.3., Москва, RU
Василий Патрушев (11), Алексей Коновалов (11), Дмитрий Пирогов (11), Алиса Семенова (11), Даниил Титов (11)
9
9 ГБОУ СОШ № 1793 имени А.К.Новикова, Жулебинский бульвар, д. 38, Москва, B, RU
Даниил Ушаков (11), Иван Завьялов (11), Михаил Примаков (11), Андрей Степаненко (11), Павел Хохлов (11)
9
10 ГБОУ Школа № 1524, улица Гурьянова, дом 6, корпус 2, Москва, RU
Ольга Лобач (10), Тимофей Мольков (11), Александр Соколинский (10), Юрий Томилов (10), Егор Маменко (11)
9
11 ГБОУ Школа № 1798, ул. Зеленый проспект, дом 75, Москва, RU
Роман Маркарянц (9), Артем Лавров (9), Егор Фидирко (9), Даниял Рысаев (9), Андрей Баринов (9)
8
12 ГБОУ Школа № 1080, ул. Знаменская, д. 12/4, Москва, RU
Максим Куксюк (10), Станислав Поляничко (10), Дмитрий Мнушкин (11), Малик Садыков (11), Сергей Яровой (11)
7
13 ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А.Леманского, ул. Новопесчаная, д. 15, Москва, RU
Будаев Семён (11), Толоко Григорий (10), Завадская Людмила (11), Пьяных Ольга (10), Захаров Павел (11)
7
14 ГБОУ Гимназия №1516, ул. Хабаровская, д. 4а, Москва, RU
Павел Швайцбург (11), Даниил Журавлев (11), Вадим Кожанов (11), Алексей Матинян (11), Юрий Ходонов (11)
6
15 ГБОУ СОШ № 1793 имени А.К.Новикова, Жулебинский бульвар, д. 38, Москва, A, RU
Максат Ерназаров (10), Владимир Назаренко (10), Андрей Савенко (10), Никос Хиндиади (10), Даниил Шангин (10)
6
16 Школа 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова, Марьинский парк, д.43, Москва, RU
Даниил Буренков (11), Максим Журавлев (11), Матвей Камушкин (11), Артём Зейнетдинов (11), Андрей Марченко (11)
5
17 ГБОУ гимназия № 1562, ул. Братиславская, дом 4, Москва, RU
Акимов Дмитрий (10), Акимов Андрей (10), Седов Виталий (10), Романюк Александр (10), Богданов Сергей (10)
4
18 ГБОУ СОШ №1360, ул. Краснобогатырская, д. 21А, Москва, B, RU
Александр Павлов (10), Елизавета Никитченко (10), Василиса-Виринея Новикова (10), Егор Тарасенков (10), Варвара Павлова (10)
3
19 ГБОУ СОШ № 956, улица Заповедная, дом 22, Москва, RU
Антон Воскресенский (11), Ян Кочкин (10), Владимир Матвеев (11), Мария Плоскова (11), Денис Шапочкин (10)
0