O súťaži

Súťaž

Fyzikálny Náboj je medzinárodná fyzikálna súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania niekoľkých úloh. Akonáhle tím vyrieši úlohu, príde výsledok odovzdať a ak je správny, obdrží zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac úloh, vyhráva.

Viac o priebehu súťaže nájdete v sekcii pravidlá.

Súťažné úlohy

Úlohy vyberáme tak, aby sa nepodobali typickým školským. Práve naopak, sú netradičné, kratívne a rozvíjajú fyzikálne myslenie. Náročnosť úloh s počtom správnych odovzdaní postupne vzrastá!

Na úlohy minulých ročníkov Fyzikálneho Náboja sa môžete pozrieť v archíve.

Kategórie

Všetky tímy súťažia v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori. V kategórii Juniori súťažia iba také tímy, kde každému členovi zostáva do maturity viac ako 2 roky. V kategórii Seniori môžu súťažiť všetky ostatné tímy stredoškolákov.

Účastnícky poplatok

Tento rok je účasť na Fyzikálnom Náboji vo všetkých zúčastnených krajinách bezplatná!

Ceny

Najlepšie tímy budú odmenené diplomami a vecnými cenami v podobe odborných fyzikálnych kníh, zábavných spoločenských hier či elektroniky. Tento rok máme pre vás pripravené ešte zaujímavejšie ceny!

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: