O soutěži

Soutěž

Fyzikální Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, kteří reprezentují svoji školu. Celá soutěž trvá 120 minut, během kterých se týmy pokouší vyřešit co nejvíce zadaných úloh.

Na začátku soutěže dostane každý tým 8 úloh. Jakmile tým vyřeší libovolnou z těchto úloh, získá novou úlohu. Výsledkem úlohy je zpravidla číslo. Vítězí tým, který v daném časovém limitu vyřeší nejvíce úloh.

Přesnější popis soutěže naleznete v sekci pravidla.

Úlohy

Obtížnost úloh je vhodná jak pro studenty, kteří dosud nemají zkušenosti s fyzikálními soutěžemi, tak pro matadory fyzikálních olympiád a seminárů. Je toho dosaženo seřazením úloh podle jejich obtížnosti. Úlohy v Náboji se výrazně liší od běžných školních cvičení, které vyžadují pouze rutinní dosazení do vzorce nebo aplikaci naučeného postupu. Úlohy v Náboji vyžadují určitou dávku důvtipu a vynalézavosti. Úspěch v soutěži nezávisí pouze na schopnostech jednotlivých členů týmu, ale také na úrovni jejich spolupráce. Kromě podpory představivosti a logického myšlení je náš cíl také přitáhnout studenty ke kráse skryté ve fyzice.

Odborná kvalita úloh je garantována organizátory Fyzikálného Korešpondenčného Semináru (FKS), který je součástí Trojstenu.

Úlohy z minulých let Fyzikálního Náboje: archiv.

Kategorie

Týmy soutěží ve dvou kategoriích - Junioři a Senioři. Kategorie Junior je pouze pro týmy, jejichž všichni členová jsou v prvním, nebo druhém ročníku čtyřletého gymnázia (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia). Do kategorie Senior se může přihlásit jakýkoliv tým skládající se ze středoškolských studentů.

Startovné

Letos je Fyzikální Náboj ve všech zemích zdarma!

Ceny

Nejlepší týmy získají diplomy a ceny. V předešlých ročnících byla mezi cenami například odborná fyzikální literatura, elektronika, nebo deskové hry. Letos jsme pro Vás připravili ještě zajímavější ceny.

Letos jsou pro nejlepší týmy z České republiky v obou kategoriích připraveny poukazy na elektroniku, které budou všem členům týmu poslané elektronicky.

Výsledky


Mezinárodní:Česká republika: